میکروفن بی سیم ریمکس مدل K-07

قیمت اصلی ۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۷۰,۰۰۰ تومان است.

میکروفن دو عددی بی سیم ریمکس مدل Lightening

قیمت اصلی ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.

میکروفن دو عددی بی سیم ریمکس مدل Type-C

قیمت اصلی ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان است.

میکروفن یقه ای بیسیم ریمکس مدل K02-Lightening

قیمت اصلی ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۵۰,۰۰۰ تومان است.

میکروفن یقه ای بیسیم ریمکس مدل K02-Type C

قیمت اصلی ۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷۹۰,۰۰۰ تومان است.